Prof. Dr. Yavuz Şimşek’in aldığı bilimsel ödüller

1. Kırıkkale Üniversitesi Yayın Ödülü – 2013

2. Sözel Bildiri ikincilik ödülü: HELLP sendromunda inflamasyonun rolü ve plasental elektron mikroskopik değişikliklerin incelenmesi. Yavuz Şimşek, Mehmet Gül, Önder Çelik, Nasuhi Engin Aydın, Senem Arda Düz, Ebru Çelik, Elif Özerol, Halil İbrahim Özerol, Kevser Tanbek. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya, Türkiye.

3. TÜBİTAK yurt dışı araştırma bursu ödülü, 2005

4. Tıp Fakültesi Birincilik Ödülü , 2000