Prof. Dr. Yavuz Şimşek’s Articles published in international refereed journals:

1. Yavuz S, Aydın NE, Çelik Ç, Yılmaz E, Özerol E, Tanbek K. Resveratrol başarıyla oksidatif stres ve lipid peroksidasyonu modülasyonu yoluyla deneysel endometriozis davranır. J Cancer Res Ther. 2014 Nisan-Haziran, 10 (2): 324-9.

2. ŞİMŞEK Y , Parlakpınar H, Turhan U, ME Tağluk, gebe olmayan sıçanlarda uterus miyoelektriksel aktivitesi üzerine melatoninin Ateş B. Çift etkiler. J Turk Ger Gynecol Doç. 2014 Haziran 1, 15 (2): 86-91.

3. Şimşek G, Bayar Mülük N, Arıkan OK, Özcan Dağ Z, Şimşek Y, prospektif vaka-kontrol çalışması: Dag E. erken gebelikte koku algı değişiklikleri işaretlendi. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Haziran 28. [Epub ahead of print]

4. Şimşek Y, Gül M, Yılmaz E, Özerol İH, Özerol E, Parlakpinar H. Atorvastatin , anti-nosiseptif aktiviteyi uygular ve yüksek hassasiyetli serum seviyelerini azaltır sıçan endometriozis modeli C-reaktif protein ve tümör nekroz faktör-?. Arch Gvnecol Obstet. 2014 Haziran 10. [Epub ahead of print] PubMed Sayı: 24913463.

5. ŞİMŞEK Y Karabıyık P, Polat K, Duran Z, teslimat Polat A. Modu değiştirir oksidatif ve insan sütünün antioksidan özellikleri: prospektif kontrollü klinik araştırma. J Matern Fetal Yenidoğan Med. 2014 30 Haziran: 1-5. [Epub ahead of print] PubMed Sayfalar: 24903065.

6. Şimşek Y , Gül M, Çelik Ç, Aydın NE, Arda Düz S, Çelik E, Özerol E, Özerol İH, Tanbek K. Nükleer transkripsiyon faktörü-kappa hamile hastalarda plasenta ve sistemik inflamatuvar aktivasyon içindeki beta-bağımlı ultrastrüktürel değişiklikler Bir vaka-kontrol çalışması: hemoliz, yükselmiş karaciğer fonksiyonları ve düşük trombosit sayısı (HELLP) sendromu. Hypertens Gebelik. 2013, 32 (3): 281-91.

7. Şimşek Y , Yılmaz E, Çelik E, Çelik O, Aydoğan, MS, Togal T. obstetrik atlatılan hastalarda anne ölüm başlıca klinik belirleyicileri: bir tersiyer merkez deneyimi. JPMA. 2013; 63: 988-991

8. Şimşek Y , Celen S, Şimşek A, Danışman N, HELLP sendromlu hastalarda kötü perinatal sonuçlar için umbilikal arter Doppler Mollamahmutoglu L. Tahmini değeri. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 (12) 17: 1599-603.

9. Türkçapar F, Engin-Üstün Y, Şimşek OY , Deveer R, Danışman N, Dilmen U, Mollamahmutoglu L. Birinci ve ikinci trimester ailevi akdeniz ateşi biyokimyasal belirteçler. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013, 17 (13): 1820-3.

10. Karaer, A, Çelik E, Çelik O, Şimşek OY , Özerol İH, Yılmaz E, Turkcuoglu ben, Duz SA. Erken doğum tahmininde amniyotik sıvı ürokortin-1 konsantrasyonları. J Obstet Gynaecol Res. 2013, 39 (7): 1236-1241.

11. Yılmaz E, Çelik Ç, Çelik N, Şimşek Y , Çelik E, Yıldırım E. Serum oreksin-A (OKZA) seviyesi polikistik over sendromu azalır. Gynecol Endocrinol. 2013, 29 (4): 388-90.

12. Celik E, Yılmaz E, Çelik Ç, Ulaş M, Turkcuoglu ben Karaer, A, Şimşek Y , Minareci Y, Aydın S. Maternal ve gestasyonel diabetes mellitus fetal adropin seviyeleri. J Perinat Med. 2013; 1, 41 (4): 375-80.

13. Çelik Ç, Çelik E, Turkcuoglu ben, Yılmaz E, Şimşek Y , memelilerin over yüzey epitel Tiras B. Germline hücreleri: umut verici bir kavram. Reprod Biol Endocrinol. 2012; 17, 10: 112’de gösterilmiştir.

14. Celik O, Çelik E, Turkcuoglu ben, Yılmaz E, Ulaş M, Şimşek Y , Karaer, A, Çelik N, Aydın NE, Özerol Ben, endometrioma Ünlü C. cerrahi olarak çıkarılması NF-KB1 azalır (p50 / 105) ve implantasyon penceresi sırasında otopık endometrium NF-kB p65 (İ A) ifadesi. Reprod Sci. 2013, 20 (7): 762-70.
15. Şimşek Y , Çolak C, Yılmaz E, Çelik E, Erdil N, pregnancy.Cardiovasc J Afr üçüncü trimesterde spontan aort diseksiyonu B tipi Çelik O. Başarılı yönetimi. 2012; 23, 23 (10): e7-9.

16. Yılmaz E, Çelik Ç, Çelik E, Turkcuoglu ben, Şimşek Y , Karaer, A, Otlu B, Gülbay G, Yeşilada E. XPD ve pap smear normal ve anormal servikal sitoloji ile hastaların XRCC1 gen polimorfizmi. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012; 16 (12): 1713-8.

17. Şimşek Y, Celen S, Ertaş E, Danışman N, sezaryen doğumların Mollamahmutoflu L. Alarm yükselişi: Tek merkez deneyimi. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012; 16 (8): 1102-6.

18. Yılmaz E, Çelik Ç, Çelik N, Çelik E, Turkcuoglu ben, Şimşek Y , Minareci Y Boz M, Aydın S. Maternal ve gestasyonel diabetes mellitus fetal serum oreksin-A düzeyleri. J Obstet Gynaecol Res. 2013, 39 (1): 139-45.

19. Celik E, Çelik Ç, Kumbak B, Yılmaz E, Turkcuoglu ben, Şimşek Y , Karaer, A, Minareci Y, Özerol E, GnRH agonist ve antagonist serum ve foliküler sıvı oksidatif ve antioksidan göstergeler üzerine Tanbek K. karşılaştırmalı bir çalışma çevrimleri. J Reprod Genet Yrd. 2012, 29 (11): 1175-1183.

20. Çelik Ö, Yılmaz E, Çelik N, Minareci Y Turkcuoglu ben, Şimşek Y, yeni hemodinami ve mitojenezin, polikistik over sendromu artış regülatörleri tespit Çelik E Karaer, A, Aydın S. Salusins. Gynecol Endocrinol. 2013, 29 (1): 83-6.

21. Şimşek Y , Oztanir N, Sığırcı A, Çelik E, Yılmaz E, Çelik Ç, canlı bir bebeğin doğumundan aşağıdaki fetal Dural sinüs trombozu Önal C. Spontan çözünürlük. Ultrason Obstet Gvnecol. 2012, 40 (5): 614-5.

22. Şimşek Y , Çelik O, Karaer, A, Gül M, Yılmaz E, Koç, O, Çolak C, Zengin S, Aydın NE. Atosiban terapötik verimliliği, deneysel endometriyoz tedavisinde bloke edici madde, bir oksitosin reseptörü. Arch Gvnecol Obstet. 2012, 286 (3): 777-83.

23. Şimşek Y genç erişkin sıçanlarda total vücut ışınlaması tarafından oluşturulan akut over toksisite üzerine resveratrolün, Gurocak S, Türköz Y Akpolat N, Çelik Ç, Özer A, Yılmaz E, Turhan U Ozyalin F. iyileştirici etkileri. J Pediatr ergen Gynecol, 2012, 25 (4):. 262-6.

24. Yılmaz E, Çelik O, Şimşek Y , Turkcuoglu ben, Çelik E, Gül M, Hascalik S, Aydın
NE. c-kit proto-onkogen, endometriyum hiperplazisi ve endometrial kanser ifadesi. Arch Gvnecol Obstet, 2012; 286 (1):. 197-200.

25. Karaer, A, Çelik Ç, Doğan C, Özerol İH, Şimşek YO , Çelik E, Özerol E, Yılmaz E, erken doğum ile kadınlarda spontan erken doğum Turkcuoglu I. Tahmin: interlökin-17 analizi, migrasyon inhibitör faktör, monosit kemotaktik protein-1maternal serum ve servikovaginal sıvı. Turk J Biochem 2012.; 37 (2); 156-161.

26. Şimşek Y., Celen S, Danışman N, sezaryen sırasında miyom Mollamahmutoglu L. kaldırılmasını istiyorum: zor bir tedavi kararı. Clin Exp Obstet Gvnecol. 2012; 39 (1): 76-8.

27. Şimşek Y, Işık B, Karaer, A, Çelik O, Kutlu R, Aydın NE, Yılmaz S. fulminan hepatit canlı donör karaciğer nakli gerektiren gebeliğin ikinci trimesterde bir enfeksiyon. J Obstet Gynaecol Res. 2012; 38 (4): 745-8.

28. Akdağ A, Erdeve Ey Nurdan U, Şimşek Y nedeniyle Kell alloimmunizasyonu ile, Dilmen U. Hidrops Fetalis: Nadir Davası Bir Perinatal Yaklaşım. Turk J Hematol 2012; 29: 1-6, doi: 10.5152 / tjh.2012.1

29. Şimşek Y, Çelik Ç, Yılmaz E, Karaer, A, Doğan C, Aydın S, normal bir gebelik ve preeklampsi apelin, salusin-alfa ve salusin-beta Özer A. Serum seviyeleri. J Matern Fetal Yenidoğan Med. 2012, 25 (9): 1705-8

30. Şimşek Y , Celen S, Üstün Y, Danışman N, Bayramoğlu H. Şiddetli preeklampsi ve
hyperreactio luteinalis ile komplike bir spontan tekiz gebelikte fetal virilizasyon. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012; 16 (1): 118-21.

31. Aslan M, Çelik Ç, Çelik N, Turkcuoglu ben, Yılmaz E, Karaer, A, Şimşek Y , Çelik E, Aydın S. Kordon kanı nesfatin-1 ve gestasyonel diabetes mellitus apelin-36 seviyeleri. Endokrin. 2012; 41 (3): 424-9.

32. Şimşek Y , Ceyhan T, Üstün Y, İde T, Celen S, Akar E, Şirin Y, sıçan endometriozis modelinde tibolon’un Kaleli, S. Terapötik etkinliği. Türk Clin J Med Sci 2011; 31 (6): 1351-5.

33. Şimşek Y , Çelik O, Karaer, A, Yılmaz E, Gül M, Özerol E, Bilgiç S, Atosiban ile tedavi annelerin yeni doğan sıçanlarda Çelik N. Yükselmiş kardiyak oksidatif stres. Arch Gvnecol Obstet. 2012, 285 (3): 655-61.

34. Celen S, Şimşek Y , Özyer S, Sucak A, Kaymak, O, Türkçapar F, Oksuzoglu A, Akbaba E, ikinci trimesterde servikal dilatasyon hastalarda acil servikal serklaj Danışman N. Etkinliği. Clin Exp Obstet Gvnecol. 2011; 38 (2): 131-3.

35. Doğan OO, Şimşek Y , Celen S, hemoliz, yükselmiş karaciğer fonksiyonları ve düşük trombosit sayısı (HELLP) sendromu olan hastalarda kalıtsal trombofili, antikoagülan aktivite ve homosistein düzeylerinin Danışman N. Frekans. J Obstet Gynaecol Res. 2011, 37 (6): 527-33.

36. Şimşek Y , Üstün Y, Kaymak O, Akbaba E, Danışman N, fallop tüpü torsiyonu ile ilişkili gebelik Şirvan L. hidronefrozdur: Olgu sunumu. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011, 15 (4): 448-51.

37. Erel CT, Erkan S, Şimşek OY , Küçükoğlu S. Başarılı gebelik elde
ağır konjenital bicuspid bir kadının yardımcı üreme teknikleri
aort kapak darlığı. Arch Gvnecol Obstet. 2007, 275 (4): 299-300, DOI: 10.1007 / s00404-006-0237-9.

38. Gezer A, Şimşek YO , Altınok TA. Seçmeli sezaryen: kadın doğum uzmanı evrim tekniklere. Doğum. 2007, 34 (4): 357-9.

39. Gezer A, SIMSEK YO , erken intrauterin için Gani H. Seçmeli sezaryen
gelişme geriliği fetus. Int J Gynaecol Obstet. 2005; 88 (2): 138-9.

40. Bese T, Şimşek Y Bese N, Ilvan S, Arvas M. Geniş pelvik endometriozis tamoksifen ile tedavi edilen postmenopozal kadınlarda malign değişikliği ile. Int J Gynecol Kanser. 2003, 13 (3): 376-80.