Prof. Dr. Yavuz Şimşek’s Publications in National Journals

1. Kaymak O, Şimşek Y, Çelen Ş, Kahyaoğlu S, Timur H, Danışman N. Ovarian Pregnancy at the 13th Weeks of Gestation: A Case Report. J Turgut Ozal Med Cent 2013:20(1):71-73

2. Şimşek YO, Yılmaz E, Çelik E, Karaer A, Türkçüoğlu I, Çelik Ö, Toğal T. Neredeyse Kaybedilecek (near miss) Obstetrik Hasta Profili, Tedavi Sonuçları ve Maternal Mortalite Değerlendirmesi: Üçüncü Basamak Bir Merkez Deneyimi. Perinatoloji Dergisi 2012; 20(1): 1-5

3. Şimşek YO, Çelik Ö, Yılmaz E, Çelik E, Düz SA, Çelen Ş, Danişman N, Ceylaner S.Akardiyak İkizlikle Komplike Olmuş Spontan Monokoryonik İkiz Gebelikte Ardışık Tedavi Başarısızlığı. Perinatoloji Dergisi 2012; 20(1): 40-44

4. Şimşek Y, Yılmaz E, Çelik E, Türkçüoğlu I, Karaer A, Çelik Ö. Postpartum kanama tedavisinde internal iliak arter ligasyonunun etkinliği ve over rezervine etkisi. J Turk Soc Obstet Gynecol 2012; 9 (3): 153-158., doi: 10.5505/tjod.2012.26576.

5. Yılmaz E, Şimşek Y, Karaer A, Çelik E, Türkçüoğlu I, Doğan Ç, Aydın E, Çelik Ö. Adneksiyel kitleyi taklit eden ektopik pelvik böbrek. J Turk Soc Obstet Gynecol 2012; 9 (3): 170-172., doi: 10.5505/tjod.2012.14238

6. Yılmaz E, Tanrıkut E, Karaer A, Şimşek Y, Çelik Ö, Minareci Y. Serum CA 125 yüksekliği ile birlikte olan Meigs sendromu: Olgu sunumu ve Literatürün gözden geçirilmesi. J Turk Soc Obstet Gynecol 2011; 9 (Ek:1); 22-25, doi: 10.5505/tjod.2012.26818

7. Şimşek Y, Çelik Ö, Yılmaz E, Karaer A, Yıldırım E, Yoloğlu S. Assessment of anxiety and depression levels of pregnant women with hyperemesis gravidarum in a case-control study. J Turkish-German Gynecol Assoc 2012; 13 (1): 32-6, doi: 10.5152/jtgga.2012.01

8. Yılmaz E, Turhan U, Şimşek Y, Çelik Ö, Karaer A, Minareci Y. Glanzmann Trombastenisi Tanısı Alan Term Gebenin Yönetimi: Olgu Sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011; 19(3):137 – 139.

9. Şimşek YO, Karaer A, Turhan Y, Çelik Ö. İlk trimesterde tanısı koyulan Cantrell Pentalojisi: Olgu Sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011; 19(2):81 – 84.

10. Çelen Ş, Şimşek Y, Erol N, Şengezer O, Taşkın C, Büyükkağnıcı Ü. İkinci Trimester Amniyotik Sıvı TNF-alfa ve IL-6 Düzeylerinin Preterm Doğumu ve Yenidoğan Yoğun Bakım İhtiyacını Tahmin Etmedeki Rolü. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2011;18(4):252-6.

11. Yeral İ, Şimşek Y, Seçkin D, Danişman N. Spontaneous Heterotopic Pregnancy with Term Delivery of a Live Infant. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(1):54-56.

12. Şimşek Y, Doğan NU, Şengezer O. Multifetal Pregnancy Following Emergency Contraceptive Pill Containing Levonorgestrel: Case Report. Gynecol Obstet Reprod Med;2010;16:178-180.

13. Kaymak O, Şimşek Y, Doğanay M, Yıldız Y, Mollamahmutoğlu L. Ectopic pregnancy following levonorgestrel emergency contraception: a case report. J Turkish-German Gynecol Assoc 2010; 11: 168-169, doi: 10.5152/jtgga.2010.29

14. Şimşek Y, Kaymak O, Türkçapar F, Öksüzoğlu A, Ant Ö, Danişman N, Türker M. Adneks Torsiyonunu Taklit Eden Retrovezikal Yerleşimli Pelvik Kist Hidatik. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(5): 344-347.

15. Özcan S, Karayalçın R, Şimşek Y, Özyer Ş. A Rare Complication of In vitro Fertilization, Heterotopic Triplet Pregnancy: A Case Report. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2009; 6 (23): 932-934

16. Şimşek Y, Ceylan B. Stres İnkontinans Tedavisinde Midüretral Sling Operasyonunun Etkinliği: 2 Yıllık Takip Sonuçları. J Turk Soc Obstet Gynecol, 2009; 6 (2): 111-116.

17. Şimşek Y, Taflan S, Özel M, Uğur M, Mollamahmutoğlu L. Aile planlaması polikliniğine gebelik tahliyesi istemi ile başvuran hastaların acil kontraseptif hormonal yöntemler ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2009; 6 (24): 980-986.

18. Öksüzoğlu A, Üstün Engin Y, Şimşek Y, Akbaba E, Karadenizli S, Danişman N, Mollamahmutoğlu L. Radial ray malformasyonunun eşlik ettiği trizomi 18 olgusu. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2009; 6 (22): 887-889.

19. Şimşek Y. Çelen Ş, Yurtçu E, Erol N, Danişman N. Gebeliğin İkinci Trimesterinde Tanı Koyulan İzole Fetal Araknoid Kist Olgusunun Prenatal ve Postnatal Takibi: Olgu Sunumu. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2009; 6 (21): 835-837.

20. Çelen Ş, Şimşek Y, Topfedaisi N, Hasdemir B, Danişman N. Komplet uterus didelfisi olan bir hastada sağlıklı gebelik: Olgu sunumu. J Gynecol-Obstet Neonatal,2009;6(21):844-5.

21. Şimşek Y. Perimenopozal Dönemde Anormal Uterin Kanaması ve Kontrasepsiyon İsteği Olan Olgularda Etonorgestrelli İmplant Uygulaması: Bir Yıllık Sonuçlar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(1):30-3.

22. Aktulay A, Şimşek Y, Üstün Y, Danışman N, Yapar EG. Doğum Eylemi Yönetiminde Partogram. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2008;20(5):771-776.

23. Şimşek Y, Yılmaz S, Akalın H. Doğumda Tanınan Nadir Bir Konjenital Dermatoz; Harlequin İktiyozis : Olgu sunumu. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2008;17 (5) :620-622.

24. Doğan NU, Şimşek Y, Çiçek MN. Myoma Uteri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2008;17 (5):645-648.

25. Şimşek Y, Kaymak O, Yılmaz Ş. Prenatal diagnosis of a rare congenital anomaly , Isolated ectopia cordis: A Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst .2008;18 (4):277-279.

26. Şimşek Y. Stres İnkontinans Tedavisi İçin Uygulanan Retropubik Midüretral İntravajinal Sling Operasyonunun Major Komplikasyonları ve Yönetimi: 3 Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2007; 21(4):235-237.

27. Albayrak M, Erkan S, Şimşek Y, Gezer A, Şimşek A, Uludağ S. Gebelikte Tanısı Koyulan Primer Beyin Tümörü: Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2006; 20(3):167-169

28. Gezer A, Oral E, Şimşek Y, Çağdaş A, Pakkal N. Makrozomik doğum yapan kadınlarda doğum sonrası glikoz metabolizmasının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi. 2005; 15:1-5

29. İrez T, Şimşek Y, Kaleli S. Preimplantasyon Genetik Tanı. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2005; 19: 131-134